Välkommen till Öckeröarna

Hjärtligt välkommen till vår Rotaryklubb!

Vill du nätverka och vidga dina vyer varje vecka med ett intresant föredrag? Då är du hjärtligt välkommen att deltaga på våra fredagsmöten. 

Varje fredag träffas vi kl 07:00 - 08:00 för att lyssnar på ett föredrag, socialiserar och äter god frukost. 

Eftersom vi tillämpar hybridmöten träffas vi även digitalt (Zoom).

GODA NYHETER!

Vi har nu hittat en lösning på frågan kring möteslokal och kommer få hyra in oss hos Missionskyrkans vackra lokaler. Vi håller på med de sista detaljerna kring frukost och därför så ber vi alla att ta med egen frukost (för sista gången) nu på fredag (7/10) . Vi träffas i Lilla salongen och börjar med föreläsningen kl 7:00.


Hjärtligt välkomna! 

Föredrag

  • 7 Oktober: Dryckens hållbara resa med Alexander Timdahl 
  • 14 Oktober: Hur lyckas man som föredragare med  Sören Renulf

Andra intressanta Rotary möten

  • 22 Oktober: Fredskonferens (zoom möte), många namnkunniga på talarlistan, bland annat polismästare Carin Götblad, Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk, och Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Se nedan för hur du anmäler dig

Drycken hållbara resa till Systembolag och Restauranger

Dryckens hållbara resa

Det sker mycket inom dryckeslogistiken i Sverige, och bryggare och Systembolaget fokuserar aktivt på hållbarhetsfrågor.

Ett företag som länge har fokuserat på att minska distributionskostnader och miljöpåverkan på drycker är Hillebrand  Gori, ett DHL företag. De är en av världens ledande aktörer inom dryckeslogistik. Från lagret i Jordbro utanför Stockholm sköter man infrakt, tulltjänster, lagerhållning, plock och pack samt distribution åt sina svenska kunder, huvudsakligen importörer av vin och sprit. Mottagarna är Systembolagets butiker, restauranger, hotell, grossister och detaljhandlare. Vi lyssnar på Alexander Timdahl som ger oss en inblick till hur Hillebrand Gori genom samlastningar hjälper till att sänka koldioxidavtrycket i Sverige.  


Bli en bättre talare

Hur lyckas man som föredragare

En bra talare har förmågan att skapa känslor, skapa engagemang och gemensamhet, och det är inte främst vad en talare säger utan hur en talare säger det som påverkar publiken. 

Vi lyssnar till Sören Renulfs, som delar med sig av sin yrkeserfarenheter från hans långa karriär som operasångare och sångpedagog.  Han ger oss insikt i hur blir man bättre på att tala inför en grupp och hur man använder sin röst och sitt kroppsspråk för att på bästa sätt få ut sitt budskap. 


Du missar väl inte att anmäla dig till Rotarys regionala fredskonferens!

Alla  som är intresserade av fredsfrågor och fredsarbeten är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Rotary eller inte och deltagandet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig via nedan länk:

https://bit.ly/zoomanmal

Programmet är uppdelat i fyra block och efter varje föredrag kommer deltagarna att kunna ställa frågor via chatten.  

Omvärldsanalys

Joanna Nathanson från Institute for Economics and Peace redogör för den senaste Global Peace Index, en värdemätare på den globala fredsnivån. Därefter kommer Lars Nordström, professor emeritus i kulturgeografi, att föreläsa under rubriken ”Är det slut på globaliseringen?”.  

FN, Nato och kriget i Ukraina

Här medverkar Andrij Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, Stian Jenssen, stabschef hos NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, samt Ulrika Grandin, nytillträdd verksamhetschef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i Sverige.  

Gängkriminalitet och konflikthantering

Carin Götblad, polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen, pratar om hur rekryteringen av barn och unga till gängen ska stoppas. Kriminolog Jerzy Sarnecki, som talar under rubriken ”Gängkriminaliteten och åtgärder ur ett forskarperspektiv”.  Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, som har forskat på  islamistisk radikalisering och svenska jihadister. 

Rotarys roll i fredsarbetet

Virpi Honkala från Finland, Past District Governor och Past Director of RI Board kommer att berätta om det fredsarbete som Rotary International bedriver.  Allmänläkare Charlotte Almkvist har sitt hjärta i Kenya där hon drivit flera projekt med stöd av Rotary. Hon har också arbetat i flera andra afrikanska länder och delar med sig av sina erfarenheter. Sista föredraget hålls av Rotary Peace Fellow Maria Francisca Garcés från Colombia, som nyligen avlagt en masterexamen i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. 

Rotarys regionala fredskonferens 22 okt 2022