Nätägarnas bästa vän i den utmanande energiomställningen

(fredag 17 november 2023 07:00 - 08:00) , Hönö Missionskyrka, Östra Hamnen 1, Lilla Salongen, 47542 Hönö, Sverige
Talare:

Robin Andersson & Sven-Gunnar Bodell

Vårt elnät står inför stora utmaningar de närmaste åren. Detta då den stora gröna omställningen beräknas ge en ökning av elkonsumtionen med över 100% inom 10 år. Problemet idag är att elnätet är redan fullt i visa områden. Det finns inget utrymme att integrera nya konsumenter av el inom en rimlig tidsperiod, vilket begränsar nyetablering. Detta är något som företag och fastighetsägare får erfara idag när de försöker installera snabbladdare till elbilar för sina konsumenter eller boende.

LexEnergy i Göteborg har tagit fram en unik lösning som erbjuder snabb elbils-laddning även i elområden med effekt- och kapacitetsbrist. De har även tagit fram en snygg lösning för fastigheter. Om detta spännande och innovativa företag får vi lära oss mer av nu på fredag.