Vår president 2022-2023

måndag 23 maj 2022

Vår president

Möt Thérèse Rosén Löfstedt, vår president 2022-2023. 

 Lite kort om mig själv.

Äldst i en syskonskara av 3, en bror i Murrieta Kalifornien USA och en syster i Växjö, där även mina föräldrar bor numera. Född i Göteborg men flyttat runt en hel del under min uppväxt. Min man Peter träffade jag 1989 i kön till ett disko i Göteborg och vi har hållit ihop sedan dess.

 Jag och Peter flyttade ut till Sommarvägen på Öckerö juni 2002 med våra två söner Martin (då 10år) och Michael (då 8år). När vi berättade för våra grannar (i Partille) så skakade de bara på huvudet och sa att vi var knäppa. ”Vi hade ju ingen anknytning till öarna, så hur tänkte vi egentligen?”. Ja det kan man ju fråga sig men vi har blivit vänligt bemötta från dag ett och vi stormtrivs fortfarande. Nu har både Martin och Michael eget boende här ute tillsammans med sina respektive.¨

 Under min yrkesverksamma tid har jag fram tills nu byggt upp en bred och lång erfarenhet från främst transportindustrin inklusive digitalisering, elektrifiering, autonoma fordon, intelligenta transportlösningar och tjänster då genom AB Volvo. Jag har en gedigen erfarenhet av kund och bransch analyser, affärsmodellering, förändringsarbete i komplexa organisationer som inkluderar mer än 20års internationell erfarenhet av ledarskap på så väl strategisk som taktisk nivå som har gett mig en god kunskap och förståelse för utveckling av lönsamma affärer, människor, verksamheter, varumärken, produkter och tjänster samt skapa kreativa miljöer. 

April 2021 började jag som senior projektledare Lindholmen Science Park AB och idag arbetar jag som linjechef på enheten mobilitet. Företaget Lindholmen Science Park AB arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods, genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar vi ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område och dels driver vi program och aktiviteter för innovation och forskning. (Lindholmen Science Park | Connecting research, business, and education).