Kassa Öckerös skolkuratorer

onsdag 4 november 2015

Cassandra Köbbel

Finansiellt stöd för utflykter etc.

För att kunna ge bidrag till barn vars föräldrar har svårt att betala kostnader för utflykter, etc. har vi har öppnat en kassa som Öckerös skolkurator disponerar och som vi en gång per år kräver redovisning av utan att ha insyn i vilka barn som har erhållit bidrag.